סטטוס שרת

להלן מידע בזמן אמת לגבי השרתים שלנו, כאן תוכלו לבדוק האם יש נושאים או תקלות ידועות שיכולות להשפיע עליכם.

שרת HTTP FTP POP3 מידע PHP עומס שרת זמן פעולה רצוף
cpanel10.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel11.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel12.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel13.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel14.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel15.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel16.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel17.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel18.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel20.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel30.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel31.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel32.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel33.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel34.tarhelypark.hu מידע PHP
cpanel35.tarhelypark.hu מידע PHP
vip101.tarhelypark.hu מידע PHP

status.tarhelypark.hu

status.tarhelypark.hu

Uptime Report for cpanel10.tarhelypark.hu Ping: Last 30 days Response time Report for cpanel10.tarhelypark.hu HTTP: Last 30 days

Uptime Report for cpanel11 ping: Last 30 days Response time Report for cpanel11 http: Last 30 days

Uptime for cpanel12.tarhelypark.hu Ping: Last 30 days Response time for cpanel12.tarhelypark.hu HTTP: Last 30 days

Uptime Report for cpanel13.tarhelypark.hu: Last 30 days Response time Report for cpanel13.tarhelypark.hu: Last 30 days

Uptime Report for cpanel14.tarhelypark.hu: Last 30 days Response time Report for cpanel14.tarhelypark.hu: Last 30 days

Uptime Report for cpanel15.tarhelypark.hu http: Last 30 days Response time Report for cpanel15.tarhelypark.hu http: Last 30 days

Uptime Report for cpanel16.tarhelypark.hu http: Last 30 days Response time Report for cpanel16.tarhelypark.hu http: Last 30 days

Uptime Report for cpanel17.tarhelypark.hu http: Last 30 days Uptime Report for cpanel17.tarhelypark.hu http: Last 30 days

Uptime Report for cpanel18.tarhelypark.hu HTTP: Last 30 days Uptime Report for cpanel18.tarhelypark.hu HTTP: Last 30 days

Uptime Report for vip101.tarhelypark.hu http: Last 30 days Response time Report for vip101.tarhelypark.hu HTTP: Last 30 days